Obchodní podmínky – obytný vůz

NÁHLED SMLOUVY

I.

Půjčovní smlouva nabývá splatnosti dnem úhrady zálohy dle faktury číslo____________, která je nedílnou součástí této smlouvy. Neuhrazením zálohové faktury v termínu splatnosti pobývá půjčování smlouva platnosti.

Sezónní sazba (od 16.6. do 15.9.) je 3 499 Kč / den.

Mimosezónní sazba je 3 199 Kč / den.

Platba záloh:

 • po písemném potvrzení rezervace platba 25% z celkové částky sjednaného nájemného do 3 dnů . (v hotovosti nebo bankovním převodem).
 • zbývající část ve výši 75% je splatná nejpozději 30dnů přede dnem předání vozidla.
 • v případě kdy bude tato smlouva uzavřena v době 30 a méně dnů přede dnem předání vozidla, je nájemce povinen uhradit celkovou částku a to do 3 dnů.

Stornovací podmínky při zrušení smlouvy:

 • v případě zrušení smlouvy nájemcem 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny nájmu.
 • v případě zrušení smlouvy nájemcem 29 až 10 dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny nájmu.
 • v případě zrušení smlouvy nájemcem 10 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 90% z celkové ceny nájmu.

 

Nájemce se zavazuje složit při převzetí obytného automobilu kauci ve výši 30 000 Kč na případné pokrytí škod, které nejsou kryté z havarijního pojištění (spoluúčast, poškození vozidla, neodstranitelné znečištění, zničení interiéru…). Kauce bude vrácena „Nájemci“ při zpětném předání automobilu „Pronajímateli“. Podmínkou vrácení kauce v plné výši je vrácení obytného automobilu uklizeného a v nepoškozeném stavu. Při převzetí a vrácení vozu, je třeba počítat s cca 30-60 min. na zaškolení, kontrolu vozu a administrativu.

II.

 1. „Nájemce“ musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ s minimálním věkem 23 let a praxí v řízení motorového vozidla 3 roky.
 2. Musí předložit 2x průkaz totožnosti ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz ). Nájemce souhlasí s pořízením kopií předložených dokladů.
 3. „Nájemce“ se zavazuje, v případě nedodržení smlouvy, uhradit „Pronajímateli“ náklady spojené s překročením dohodnuté doby užívání, náklady za poškození nebo znečištění obytného automobilu. Obytný automobil je havarijně pojištěn se spoluúčastí „Nájemce“ ve výši 15% minimálně 15.000,- Kč. „Nájemce“ není oprávněn předat předmět užívání jiné osobě.
 4. Pokud bude obytný automobil bez souhlasu „Pronajímatele“ vrácen po smluvním termínu, zvýší se částka pronájmu za každý den o 100% denní sazby.
 5. „Nájemce“ se zavazuje v případě pojistné události neprodleně informovat „Pronajímatele“, nejpozději však do 24 hodin, na telefonní číslo 00420 602 771 094, případně 00420 776 250 363. Těchto telefonních čísel je možno využít, bude-li „Nájemce“ potřebovat odbornou radu v případě poruchy.
 6. „Nájemce“ se zavazuje dodržovat „PŮJČOVNÍ ŘÁD“ a instrukce pro obsluhu obytného automobilu a jednotlivých spotřebičů.

PŮJČOVACÍ ŘÁD

 

 1. „Nájemce“ je povinen zacházet s obytným automobilem a jeho vybavením tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení. Smí jej používat pouze pro účely, pro které je určen.
 2. V ceně pronájmu je jedna láhev PB o obsahu 10kg a náplně pro chemické WC o obsahu 0,4 litru.
 3. Obytný automobil je vybaven možností používat spotřebiče (chemické WC, čerpadlo, ledničku, osvětlení nad kuchyňským koutkem a osvětlení sociálního koutku bez zdroje 220 V – napájení 12 V).
 4. „Nájemce“ se zavazuje dodržovat instrukce pro provoz a obsluhu jednotlivých spotřebičů instalovaných v obytném automobilu. Instrukce budou předány „Nájemci“ při přejímce obytného automobilu.
 5. Při poškození nebo nadměrném znečištění obytného automobilu a jeho interiéru, které neodpovídá běžnému provozu a použití, uhradí „Nájemce“ „Pronajímateli“ náklady spojené s opravou, případně vyčištění obytného automobilu. Vůz je předáván umytý a vyčištěný, v tom samém stavu se také vrací. V případě vrácení nevyčištěného vozu se účtuje poplatek 2000 Kč (včetně DPH). V případě silného znečištění 7000 Kč (včetně DPH) a v případě neodstranitelného znečištěné či poškození hradí nájemce plnou cenu poškozeného dílu v autorizované prodejní síti výrobce vozu. Vůz se vrací s vyprázdněnou odpadní kazetou WC, v případě, že se tak nestane, je účtován poplatek 1500 Kč ( včetně DPH). Vůz se předává a také vrací s plnou nádrží PHM.

Ve voze je výslovně ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ a provádění jakýchkoli úprav.

Zde si můžete stáhnout plné znění naší půjčovní smlouvy ve formátu PDF.

Pro otevření souboru ve formátu PDF je potřeba mít v počítači nainstalovaný program Adobe Reader, který je zdarma.